<div align="center"> <h1>faraDA</h1> <h3>faraDA</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.farada.bydgoszcz.opoka.org.pl" rel="nofollow">http://www.farada.bydgoszcz.opoka.org.pl</a></p> </div>